Somatic Experiencing®

Begin juli 2013 heb  ik de  3-jarige opleiding Somatic Experiencing ® afgerond. Alleen na afronding van de gehele 3 jarige opleiding mag men zich Somatic Experiencing Practitioner noemen.

Omdat deze methode via het lichaam werkt, zeer veilig is en veelal de oorzaak van de (vaak aanhoudende, onverklaarde en onbegrepen) klachten duidelijk maakt, integreer ik dit in de psychosomatische behandeling . Dit gaat uiteraard  in overleg met de cliënt.

Somatic Experiencing ® (SE) is een psychosomatische methode voor het helen van trauma (liever gebruik ik het woord gebeurtenis). Deze methode richt zich in de eerste plaats op de effecten van trauma in ons lichaam (soma). Sensaties zijn de taal van ons lichaam, het ervaren van sensaties is daarom de ingang tot verwerking van gebeurtenissen. Het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de neurobiologie. Het werkt daar waar trauma in het zenuwstelsel zit. Het prettige van deze methode is dat het trauma/ de gebeurtenis niet steeds opnieuw verteld (en herbeleefd) hoeft te worden. Het wordt met goede resultaten in 12 verschillende landen toegepast.

Wij mensen zijn uitgerust met vrijwel dezelfde regelmechanismen als dieren. Deze worden echter soms geblokkeerd door het rationele (verstandelijke) deel van onze hersenen. We kunnen bijvoorbeeld ons ‘groot houden’ of ‘doorzetten’ en daarmee een volledige ontlading in de weg staan. Dit kan resulteren in posttraumatische stress symptomen. Voorbeelden zijn:

 • angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, overmatige alertheid of prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid
 • depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, krachtverlies in de spieren
 • dissociatie, gevoel dat (een deel van) je lichaam niet van jou is, beperkt spectrum van gevoelens
 • ontkenning: het trauma is niet gebeurd of het is niet belangrijk

(bron: Peter Levine, stichting Somatic Experiencing ® Nederland)

Zie ook verder hieronder op deze website voor informatie over de methode en soorten trauma’s. Kijk ook eventueel op www.traumahealing.nl en Peter Levine heeft ook verschillende behandelmomenten op YouTube gezet.

De nieuwste kennis uit de neurowetenschap van professor Stephen Porges is in Somatic Experiencing ® verweven. SE maakt ook gebruik van technieken uit mindfulness en van concepten uit de neurofysiologie.

Cliënt: “Toen ik een burn-out kreeg, was traumaverwerking niet het eerste waar ik aan dacht. In mijn werk was ik vooral met mijn hoofd bezig. Door de Somatic Experiencing ® therapeut leerde ik meer op lichamelijke signalen en mijn gevoel te vertrouwen. Inmiddels werk ik weer en merk dat ik mijn grenzen eerder herken en soms weet te verleggen. Ik ben er weer.”

img_20160407_163842981

Basisconcepten Somatic Experiencing® (SE)

 • Trauma is een natuurlijk en normaal deel van het leven
 • Lichaam en geest zijn “ontworpen” om intense, extreme ervaringen te kunnen helen
 • SE leegt nadruk op eigen kracht en herstellend vermogen en op de vergroting van de mogelijkheid tot eigen keuzes en opties
 • SE maakt de cliënt duidelijk dat ze zelf de controle hebben en dat hun lichaam weet hoe het zich moet herstellen
 • SE blijft binnen de “bandbreedte” van de veerkracht van de cliënt (wil dus juist géén emotionele catharsis of fysiek ongemak)
 • SE gebruikt de inhoud (“wat is er precies gebeurd?”) om activatie op te sporen en te volgen en niet om het verhaal te willen weten of herinneringen op te zoeken
 • Symptomen geven vastgehouden activatie weer; ze laten precies zien waar de overtollige energie die is overgebleven na een traumatische gebeurtenis ontladen moet worden.
 • SE werkt met name met de “felt sense”; het opsporen en volgen van lichaamssensaties (fysieke sensaties, indrukken, beelden, motorische patronen, met inachtneming emotionele en cognitieve processen)
 • SE helpt de cliënt interne en externe hulpbronnen te herkennen en uit te breiden
 • SE stabiliseert de cliënt in een veilige, geaarde hulpbrontoestand, voordat er gewerkt wordt met enig traumatisch materiaal
 • SE helpt het ondersteunen van herregulatie van het autonome zenuwstelsel, door te werken met zachte en rustige sympathische en parasympatisch ontlading binnen de bandbreedte van de veerkracht van de cliënt
 • SE werkt met net genoeg (“titratie”, druppelsgewijs) om ontlading, integratie en/of afronding toe te staan
 • SE werkt vanuit de “periferie” met de activatie. Het begint met onderzoeken vanuit wat er gebeurde voor en na de kern van de gebeurtenis
 • SE werkt in het hier en nu
 • Het laten uitbreiden van het tolerantieniveau van de persoon voor zijn lichaamssensaties helpt deze persoon te gaan vertrouwen op de aangeboren wijsheid van het lichaam en begint met het ontkoppelen en uitzeven van de angst en de doodsangst die tijdens de gebeurtenis werd ervaren
 • SE houdt het ontladen van de activatie hanteerbaar, door te pendelen, laag voor laag
 • SE verschaft toegang tot de verdedigende oriëntatiereacties en zorg voor afronding om het herstel van de onderzoekende oriëntatiereactie te ondersteunen

IMG_20160428_110109382

Traumatische symptomen worden niet veroorzaakt door de gebeurtenis zelf. Ze ontstaan wanneer  de overgebleven energie van de ervaring niet is ontladen uit het lichaam. Deze energie is gevangen in het zenuwstelsel waar het schade kan aanrichten aan ons lichaam en onze geest (Peter Levine).

In korte zin is SE: heronderhandelen van trauma; afronden van incomplete overlevingsreacties.

Verschillende traumata

Emotioneel trauma

 • Verwaarlozing, misbruik/mishandeling
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Verlies ouder(s) of broer/zus op jonge leeftijd
 • Schaamte en schuldgevoelens

Natuurrampen en rampen veroorzaakt door mensen

Harde klap, falen van fysieke verdediging

 • Vallen
 • Hoofdletsel
 • Botsing/ Motorvoertuigongelukken

Symptomen zijn onder andere: duizeligheid, balansproblemen, gevoel van lichamelijke kwetsbaarheid, angstig voelen, onhandigheid, hoogtevrees etc.

Lichamelijk letsel

 • Hoofdletsel (niet-aangeboren hersenletsel)
 • Chirurgisch ingrijpen
 • Vergiftiging
 • Verbranding

Onontkoombare aanval

 • Aanval door een dier
 • Onmogelijk te ontsnappen
 • Verkrachting/ Seksueel misbruik

GHIA (Global High Intensity Activation)

 • Pre- en perinataal trauma (foetale benauwdheid, geboortetrauma, vroege chirurgische ingrepen)
 • Verdoving
 • Hoge koorts
 • Zich bijna verstikken, verslikken en bijna verdrinking

Echter veel gebeurtenissen weten we niet meer of hebben we geblokkeerd. Dus vaak werk ik met Somatic Experiencing® (SE)  omdat er sprake is van typerende herhalende klachten van spanning, emoties, druk, extra zuchten, druk- en/of brokgevoelens, duizeligheid, trillen, ongecontroleerde bewegingen, niet of onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (ook wel SOLK genoemd, maar in 2021 is de benaming veranderd in Aanhoudende Lichamelijke Klachten ofwel ALK), etc. Het zijn dus vaak onbegrepen, onvoldoende verklaarde psychische en lichamelijke klachten waarmee het lichaam iets aan wil geven, zonder dat er bewust “traIMG_20150423_181105197uma” bekend is bij de persoon. Als je geen gebeurtenis of verhaal weet kan je toch werken met SE omdat we via het lichaam bij de emoties kunnen komen, zodat deze alsnog gaan verwerken en onderliggende spierspanningen zich kunnen ontladen. Soms hebben we zelfs last van spanningen/angsten van onze ouders of verzorgers. Zowel in de opleiding als bij mijn clienten heb ik gezien hoe oude emoties uit bijvoorbeeld de oorlog nog doorwerken in de volgende generatie. Wetenschappelijk is dit aangetoond bij 2e en 3e generatie Holocaust-slachtoffers.

Eventueel kan ik naast Somatic Experiencing® ook nog EMI  toepassen. EMI is een methode voor verwerking via de ogen, in 1989 ontwikkeld door Connirea en Steve Andreas. EMI staat voor Eye Movement Intergration. Evenals bij EMDR ligt de oorsprong in de NLP. Sinds mijn ervaring met SE en EMI (beide lichaamsgericht) gebruik ik geen EMDR meer omdat ik lichaamsgericht werken belangrijk en zeer zinvol vind.

Sinds ik  de methode Somatic Experiencing® gebruik (2010) heb ik veel gewerkt met mensen (in de leeftijd van 8- 77 jaar oud) die last hadden van velerlei klachten op basis van o.a:

Pesten, discriminatie, faalangst, verlatingsangst, bindingsangst, pleinvrees, angst in winkels, angst bij uitgaan, angst op scooter/motor, angst autorijden op snelwegen, angst om auto te rijden, angst braken, angst flauwvallen, angst voor hartklachten/ziektes, oorlogstrauma, mishandeling, verwaarlozing, ondervoeding als baby/kind, dwangvoeding als kind, jarenlang (sexueel) misbruik, verkrachting, aanranding, ernstige dominantie ouder of voogd, agressie ouder(s), scheiding ouder(s), vechtscheiding eigen relatie, verslaving ouder of partner, narcistische familielid en/of (ex)partner, onzekerheid gezondheid en gedrag eigen kinderen, financiële zorgen, werkstress, werkconflicten, ontslag, vliegangst, bijna verdrinking, getuige zijn van een  auto-ongeval, aanrijdingen, operaties als klein kind (amandelen, oorbuisjes, maagklepje), koortsstuipen of ernstig kroep als kind, operaties met complicaties, zware en heftige zwangerschappen/bevallingen, acute operatie na bevalling, medische behandelingen baby, hartstilstand/reanimatie, ziekenhuisopname, jong verlies van ouder(s)(verlaat verdriet), verlies dierbaren, veel verlies in korte tijd, nare beelden van ziekte dierbaren, doodsangst houden na hyperventilatieaanval(len), angst voor honden of andere dieren,  slaapangst, angst voor (recidief) Burn-out, PTSS en Complexe PTSS, bipolaire stoornis, angst psychoses, ziekte van Parkinson, bijna-dood-ervaringen, meergenerationeel trauma.

Ook heb ik ervaring met het werken aan onverklaarde agressie en zich steeds herhalende patronen (bijvoorbeeld in relaties).  Somatic experiencing® kan een goede methode zijn om u  individueel (verder) te begeleiden voor of na familie- ,ziekte- of traumaopstellingen (Bert Hellinger/Franz Ruppert).  Als representant heb ik ervaring opgedaan met deze systemische opstellingsmethodes en in 2017 volgde ik de basiscursus systemisch werk.

logo boom transparant 1500

Privacy Policy ligt ter inzage in de praktijk