Wat is Psychosomatische Fysiotherapie?

De psychosomatische fysiotherapeut richt zich op het bewegend functioneren van personen binnen de psychosociale context. Ik heb me gespecialiseerd in de behandeling van onder andere spannings- of stressgerelateerde klachten, burn-out, functionele neurologische stoornis (conversie), angst, depressie, vertraagd herstel. Dit worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. De oorzaak is van lichamelijke (soma)  en geestelijke (psyche) aard. De klachten houden mogelijk verband met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving.img_20160407_164141881

Voor welke klachten?

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen, wat u een gevoel van onbegrip kan geven.

Mogelijk ervaart u dat u meer last heeft van pijn en vermoeidheid en dat u meer prikkelbaar en gespannen bent. Deze verschijnselen kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals: hoog ervaren werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren, ernstige ziekteprocessen. Soms is er sprake van een opeenstapeling van factoren of is de oorzaak onbekend.

Indien deze omstandigheden langere tijd aanhouden of erg ingrijpend zijn, kunnen ze uw evenwicht verstoren. Hierdoor neemt uw weerstand zowel lichamelijk (ofwel fysiek of somatisch) als mentaal (ofwel geestelijk of psychisch) af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

Lichamelijke klachten zoals:

 • Extreme vermoeidheid
 • Zich niet of moeilijk kunnen ontspannen
 • Druk op de borst, hartkloppingen
 • Duizeligheid, licht in het hoofd
 • Onverklaarde spier- en gewrichtspijn
 • Benauwdheid, moeite met ademhalen, hyperventilatie (zie hieronder meer informatie over hyperventilatie)
 • Hoofdpijn, nek -, rug -, en bekkenklachten
 • Onverklaarde maag-, darm- of buikklachten
 • Tremoren, wegrakingen, zwakte-of verlammingsverschijnselen, balans- en loopproblemen  en andere neurologische symptomen waarbij de neuroloog de diagnose FNS (Functionele Neurologische Stoornis, ook wel Conversiestoornis genoemd) heeft gesteld.

Psychische klachten zoals:

 • Veel piekeren, somber zijn
 • Lusteloos zijn
 • Angstig en onzeker zijn, verminderd zelfvertrouwen
 • Moeite met concentratie
 • Vergeetachtigheid
 • Algeheel gevoel van onbehagen
 • Prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • Niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • Slapeloosheid
 • Geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan

Gedragsmatige signalen zoals:

 • Overmatig eten, roken, alcohol- en medicijngebruik (o.a. kalmerings- en slaapmiddelen)
 • Chaotisch gedrag
 • Woede-uitbarstingen of huilbuien
 • Vermijden van sociale contacten
 • Minder presteren, meer fouten maken

Hoe ziet de behandeling eruit?

Allereerst zal er een gesprek (anamnese) en onderzoek plaatsvinden om uw klachten te begrijpen en waar nodig toe te lichten en te verduidelijken. Dit aanvangsgesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van klachtenvragenlijsten om een duidelijk beeld te krijgen van de ernst van de klachten en om het effect van de behandeling te kunnen meten.

Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en wordt samen met u een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces.

Uitgebreidere informatie over de specialisatie Psychosomatische fysiotherapie is te vinden op  www.psychosomatischefysiotherapie.nl.

Mogelijke doelen van de therapie

 • inzicht krijgen in de onderliggende (stress)factoren, het ontstaan en de gevolgen van de klachtimg_20150402_190729856_hdr
 • veranderen van de factoren die de klachten veroorzaken en in stand houden
 • verbeteren en toepassen adem- en lichaams(spannings)bewustwording
 • verbeteren houding,  beweging en conditie
 • leren ontspannen
 • aanvoelen van lichamelijke en psychische grenzen
 • inzicht verbeteren in ziektebeleving en dagelijks functioneren
 • verhogen belastbaarheid en meer vertrouwen krijgen in het lichaam
 • anders leren omgaan met de klachten
 • meer kunnen genieten
 • activiteiten zoals werk, studie, hobbies en sport (weer) oppakken
 • zelfvertrouwen verbeteren
 • emoties leren herkennen en uiten
 • beter inslapen en/of doorslapen

Bovenstaande kan bereikt worden met behulp van de methode Somatic Experiencing®, lichaamsbewustwordende oefeningen, ademtherapie, ontspanningstherapie, haptonomie, psychotonie, mindfulness, mindful bewegen methode Feldenkrais, NLP, REBT, communicatieve massage, biofeedback Hartcoherentie, oefentherapie, specifieke neurologische oefenmethoden en individuele revalidatietraining gericht op client met FNS, etc.

Opmerking behandelaar: Door middel van een combinatie van veelal Somatic Experiencing® en interventies uit de Psychosomatische fysiotherapie wil ik u helpen de lichamelijke en psychische klachten te kunnen reguleren en zoveel mogelijk herstellen. Het is soms, zeker bij ernstige gebeurtenissen in de vroege jeugd, tijdrovend en een proces met schommelingen, vallen en opstaan. Reken daarbij bij langdurige klachten en trauma op jonge leeftijd op behandeling van 6 maanden of meer, maar de frequentie van behandelen kan gedurende het proces afnemen en gaat natuurlijk altijd in overleg met u.

In november 2018 volgde ik de cursus FNS bij FysioLinks. De oorzaak van FNS hoeft niet perse trauma te zijn, maar gezien mijn klinische achtergrond van 20 jaar ervaring op neurologieafdeling van het ziekenhuis wil ik graag bijdragen aan het herstel van deze groep cliënten. De behandeling fysiotherapie bij FNS kan  vaak snel resultaat opleveren, mits de klachten niet al jaren duren. Onderzoeken of er toch trauma aan de FNS klachten ten grondslag ligt is bij mij zeker mogelijk en heeft vaak goede resultaten.

Hyperventilatie

Met name omtrent hyperventilatie ofwel dysfunctioneel ademen heb ik veel kennis en ervaring opgedaan. Vaak is hierbij sprake van stress/spanningsproblematiek, zonder het altijd zelf in de gaten te hebben. De klachten die daarbij optreden kunnen ook een onderdeel zijn van een angst/paniekstoornis.

Veelal zijn er klachten van hartkloppingen/ bonzen van het hart , duizeligheid/ licht in het hoofd, steken/druk op de borst, wazig zien, in de war zijn of het normale contact met de omgeving verliezen, benauwdheid, snellere of diepere ademhaling, opgeblazen gevoel, koude handen/voeten, verkrampingen, stijf gevoel rond de mond. Soms horen er ook klachten bij van veel oprispingen, geeuwen, extra of dieper zuchten, overmatig transpireren, trillingen, concentratiestoornissen, “brok in de keel”, “steen op de maag”, angst, onrust, slaapproblemen, misselijkheid, flauwvallen, hoofdpijn.
Deze klachten kunnen volledig herstellen na behandeling en zelfstandig oefenen. Meer informatie over hyperventilatie en een verslag van een patiënt kunt u op deze pagina vinden: www.praktijkmeermuidenshof.nl/hyperventilatie/.

Privacy Policy ligt ter inzage in de praktijk