Informatie over afspraken, vergoedingen en tarieven

Behandeling alleen op afspraak. Mijn werkdagen zijn:  maandag, dinsdag en donderdag de hele dag en vrijdag alleen in de ochtend. Vanaf 12 oktober 2022 is afspreken ook mogelijk op woensdagochtend. Meestal is een frequentie van behandelen van 1x per week/ 2 weken gebruikelijk in deze therapie, maar bij acute spanningsklachten is 2x per img_20160806_172748756week ook mogelijk. Als u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, dan kan ik bij uitzondering en in overleg ook aan huis behandelen (afstand < 8 km).

U kunt bellen voor een afspraak of via  Whatsapp of sms contact opnemen met 06-33897434 dan krijgt u z.s.m bericht of wordt teruggebeld. Tijdens behandelingen neem ik geen telefoon op.  Vragen kunt u ook stellen via emailadres  margo[at]praktijkmeermuidenshof.nl. (vul bij gebruik ipv  [at] een @ in).

Betaling  per behandeling kan contant maar bij voorkeur door overmaking naar bankrekening. U ontvangt per behandeling een factuur. Bij de eerste behandeling ontvangt u de Betalingsvoorwaarden.

Ziektekostenverzekeringen en vergoedingen

De ziektekostenverzekeraars vergoeden mijns inziens te weinig tijd om de Somatic Experiencing methode zorgvuldig toe te passen binnen de psychosomatische fysiotherapie. Ik heb geen contracten afgesloten met ziektekostenverzekeraars omdat ik het liefst een uur of langer behandel. De behandelduur stem ik met u af. U kunt de nota’s wel zelf indienen. Als u een aanvullende polis heeft, zult u de kosten (deels) vergoed krijgen. Natura, budget of restitutie-polis kan daarbij nog uitmaken. Restitutiepolis is in dit geval het meest gunstig en zal in de meeste gevallen de behandeling grotendeels vergoeden. Lees uw polis goed door of informeer bij uw verzekeraar.

Per januari 2017 zijn de voorwaarden van de Restitutiepolis aangescherpt door de NZa (Nederlandse zorgautoriteit), deze polis is vaak iets duurder maar geeft meer vrijheid in keuze van zorgverlener en/of het ziekenhuis waar u heen wilt voor de beste zorg voor u en uw aandoening. Bij deze restitutiepolis heeft u de grootste kans uw behandeling (bijna of volledig) vergoed te krijgen.

Niet alle fysiotherapiepraktijken in Nederland hebben contracten met ziektekostenverzekeraars. Een aantal daarvan hebben zich verenigd in Paramedici Contractvrij. Op www.paramedicicontractvrij.nl is hier meer over te lezen. Ook het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) geeft informatie over fysiotherapie, vergoedingen en verzekeraars. Op www.defysiotherapeut.com kunt u informatie vinden.

Uw ziektekostenverzekering is meestal maar eenmaal per jaar te wijzigen, elk jaar voor 1 januari. Het veranderen van pakket bij dezelfde ziektekostenverzekeraar kan vaak nog tot eind januari.

Fysiotherapie is reeds jarenlang direct toegankelijk, d.w.z dat u geen schriftelijke of mondelinge verwijzing van uw arts of specialist nodig heeft. Screening op ernstige aandoeningen is dan wel noodzakelijk door de fysiotherapeut. Komt u toch eerst bij een arts, vraag dan om een korte schriftelijke verwijzing. Omdat ik contractvrij werk, d.w.z geen contracten heb afgesloten met ziektekostenverzekeraars, kan het zijn dat de ziektekostenverzekeraar ineens wel een schriftelijke verwijzing van uw arts of specialist noodzakelijk vindt om in aanmerking te komen voor vergoeding. Vraag hiernaar bij uw verzekeraar en kijk zorgvuldig  welk type polis u heeft en wat uw polisvoorwaarden zijn.

img_20161003_191600352

Tarieven 2023

Intake na schriftelijke verwijzing arts, 60 minuten                                60 euro

Intake en screening bij directe toegankelijkheid, 60 min.                    60 euro

Behandeling  60 minuten                                                                               60 euro

Behandeling  75 minuten                                                                                70 euro

Behandeling aan huis, alleen binnen 8 km afstand van praktijk,45 minuten 70 euro

Verslaglegging /overleg met andere disciplines                                      gratis

Verslaglegging aan (letselschade)verzekeraars                                       75 euro

Intake en eerste behandeling kunnen eventueel aansluitend worden gedaan.

In overleg is eventueel 45 minuten ook mogelijk                                    55 euro

Bij verhindering

Gelieve minstens 24 uur van te voren af te bellen of bij voorkeur via sms of Whatsapp laten weten. Bij ziekte op de dag van behandeling graag voor 8.30 u appen, sms-en of bellen. Bij te laat afmelden wordt 30 euro in rekening gebracht. Na afmelding graag meteen of z.s.m zelf weer een nieuwe afspraak maken.

                                                                                                                                              Privacy Policy ligt ter inzage in de praktijk.