Hyperventilatie

 

 

Hyperventilatie

IMG_20160506_112616889

Met name omtrent hyperventilatie ofwel dysfunctioneel ademen, heb ik veel kennis en ervaring opgedaan. Vaak is hierbij sprake van stress/spanningsproblematiek, zonder het altijd zelf in de gaten te hebben. De klachten die daarbij optreden kunnen ook een onderdeel zijn van een angst/paniekstoornis.

Veelal zijn er klachten van hartkloppingen/ bonzen van het hart , duizeligheid/ licht in het hoofd, steken/druk op de borst, wazig zien, in de war zijn of het normale contact met de omgeving verliezen, benauwdheid, snellere of diepere ademhaling, opgeblazen gevoel, koude handen/voeten, verkrampingen, stijf gevoel rond de mond. Soms horen er ook klachten bij van veel oprispingen, geeuwen, extra of dieper zuchten, overmatig transpireren, trillingen, concentratiestoornissen, brok in de keel, angst en onrust, slaapproblemen, misselijkheid, flauwvallen, hoofdpijn.

Bij onderzoek van de ademhaling zie ik opvallend vaak dat er geen rustmoment meer in de ademhaling is (natuurlijke adempauze in rust) en de adembeweging in flanken en buik is vaak beperkt terwijl de (oppervlakkige)borstademhaling toeneemt.

Deze klachten kunnen volledig herstellen na behandeling en zelfstandig oefenen. Uitleg over ademhaling en hyperventilatie is een belangrijk deel van de intake en behandeling. Door de jaren heen merk ik dat de uitleg over de ademfunctie, invloed van spanning en psychosociale factoren , al vaak heel geruststellend werkt. Naast adem-en ontspanningstherapie kan oefenen ter verbetering van  Hartcoherentie met behulp van biofeedback (Heartmath) een goed inzicht geven in wat er nodig is om de ademhaling te normaliseren. Somatic Experiencing® brengt vaak duidelijkheid omtrent de oorzaak van de gespannenheid die de hyperventilatie in stand houdt. Met behulp van somatic experience oefeningen heb je zelf invloed op je spanningsklachten en dus “tools”om een aanval of chronische hyperventilatie te doorbreken en zelfs te voorkomen. De vervelende “steen op de maag”of “brok in de keel” duidt vaak op emotionele (vaak oude onverwerkte) spanningen. Somatic Experiencing® kan je helpen die oude emoties alsnog te verwerken en toch goed in het “hier en nu”te blijven. Zie  voor uitgebreide informatie het hoofdstuk Somatic Experiencing® op deze website.

Vragenlijsten, vraaggesprek (anamnese) en lichamelijk onderzoek zijn er ook om andere oorzaken van dysfunctioneel ademen uit te sluiten.

Als u deze klachten herkent, neem dan eventueel eerst contact op met uw huisarts. Deze kan U eventueel een schriftelijke verwijzing psychosomatische fysiotherapie meegeven. Directe toegankelijkheid is ook mogelijk.

Op de website www.PsychFysio.nl is bij het onderwerp Ademhaling een uitgebreide uitleg van de laatste wetenschappelijke informatie omtrent Hyperventilatie.

 

Onderstaand een spontaan verslag van een cliënt :img_20150423_180252901

Via Margo kwam ik bij Margo.

Margo van de fysiotherapie zag direct dat ik niet alleen geholpen was met een ademhalingsoefening.

Zij verwees me naar een collega, ook Margo. Margo Pen.

Bij haar kon ik vrijwel direct terecht. de eerste intake voelde meteen goed. Ze kwam zo rustig over, dat ik dacht : kent zij wel paniek?  Wauw, als de sessie erop zit, ga ik ook zo door het leven. De manier waarop ik bijvoorbeeld gehaast neer “plof”in de stoel, terwijl zij heel rustig plaats neemt, adem haalt en dan pas reageert….Ongelooflijk. daar werd ik zelfs rustig van.

Telkens wanneer ik bij haar in Enschede was,haalde zij gebeurtenissen naar voren, waarvan ik dacht dat ik dat boek al gesloten had. Ondertussen leerde ze mij om een juiste ademhaling toe te passen en wat te doen als er een aanval is. Dit had ik heel snel door.

Maar veel belangrijker voor mij was het open breken van mijn verleden. De veel te hoge werkdruk, groot gezin, overlijden van mijn kind, scheiding, overlijden van mijn maatje, mijn Pa. Telkens na afloop van de therapie ben ik door gegaan, in mijn hoofd, met verwerken van dit alles. Ik maakte keuzes in het wegzetten en het onthouden ervan. Ik leerde mijn lichaam en geest op deze manier heel goed kennen. Zelfs zo goed dat wanneer er iets ter sprake kwam, ik al kon voelen waar het in mijn lichaam pijn zou gaan doen.

Een goed voorbeeld is dat ik veel moeite heb met het niet nakomen van de afspraken van mijn ex. Niet voor mij. Maar voor de teleurstelling van mijn jongens, telkens weer. Ik vertelde Margo over mijn frustraties en zij hield haar handen op mijn schouder. Ik had zo’n last van die schouder, maar dat vertelde ik haar niet. Later in de auto kwam het besef en de volgende dag nog meer. De pijn in mijn schouder is nu aanvaardbaar.

M: voel nu eens. wat voel je?

Waar zit de pijn, al is het maar een speldenknop…

E: In mijn keel. Er drukt iemand mijn keel dicht…

M: Ik ga toch naar je linker schouder,daar voel ik het,zei ze. Geweldig!

Tijdens het volgende consult vroeg ze aan me wie toch die olifant is. Ze bedoelde daarmee dat ik eens goed moest kijken wie die druk op mijn borstkas veroorzaakt.

Ik kon niet goed een antwoord geven, er zijn zoveel dingen bij elkaar. Nadenkend in de auto bedacht ik: ik ben die olifant. Ik ben het zelf.

Want ik ga maar door en door, bewaarde altijd de lieve vrede ten koste van mezelf. Dat is afgelopen, dat is verleden tijd. Zij leerde me om te gaan met een juiste ademhaling. Liet mij inzien dat een lichaam alles opslaat. Verdriet, pijn, liefde, alles. Ik ontdekte mijn lichaam en geest op een andere manier. En heel belangrijk….grenzen bepalen!

Binnenkort sta ik voor mijn laatste therapie…Maar ik zal deze periode niet vergeten en Margo zeker niet.

“Alles wat je verdringt, of met veel moeite in de schaduw wilt houden, zal weer op je afkomen, volop in de schijnwerpers”

logo boom transparant 1500

Privacy Policy ligt ter inzage in de praktijk