Historie Margo Pen

margo-pen-pasfoto-sen-websiteIn 1972 kwam ik in Twello wonen. In 1981 verhuisde ik naar Enschede waar ik in 1985 ben afgestudeerd als fysiotherapeut bij de Twentse Academie voor Fysiotherapie.

Sinds 1985 werk ik als all-round fysiotherapeut. Ik heb in de loop der jaren cursussen gevolgd gericht op  o.a. de wervelkolom, neurologie (Parkinson, MS ), NDT (CVA), pijn en voetzonereflexmassage bij Hanne Marquart en Fronenberg. Daarnaast heb ik het eerste jaar van de opleiding sportfysiotherapie gevolgd en een cursus over gezondheidspsychologie.

De psychosomatische opleiding heb ik tussen 1989 en 1992 gevolgd bij het Instituut voor Psychosomatische Therapie (IPT) in Amsterdam. Deze opleiding heb ik later nog aangevuld met workshops Bio-energetica, Psychotonie (Haptonomie),  Neuro-linguistisch programmeren (NLP),  Lichaamswerk (ITIP), Hyperventilatie (oftewel dysfunctioneel ademen) volgens Dixhoorn (NPi), en Mindfulness. Via deze Mindfulness workshop heb ik de mogelijkheid om gebruik te maken van online cursus voor patiënten via www.demindfulfysiotherapeut.nl  (PsychFysio, Peter van Burken). In 2017 heb ik de basiscursus systemisch werk gevolgd, in 2019 ACT bij pijn (ook PsychFysio, Peter van Burken, zie eventueel ook www.actbijpijn.nl) .

In april 2013 heb ik naast de 3 jarige Somatic Experiencing® opleiding de basiscursus EMDR gevolgd en de 3 daagse workshop Schaamte en Schuld van Lawrence (Larry) Heller Ph.D. , waarbij ook NARM (neuro-affective-relational-model) geintroduceerd werd. In de opleiding Somatic Experiencing® volg je 18 uur verplichte supervisie, 18 uur verplichte sessies en oefen je regelmatig sessies met een oefengroep. Ook na de opleiding zijn er jaarlijkse supervisiemogelijkheden, vaak georganiseerd door het SEN (stichting Somatic Experiencing® Nederland) nu door Bodymindopleidingen. Meerdere keren per jaar is er groepssupervisie en intervisie met collegae Somatic Experiencing® (SE) therapeuten die vanuit verschillende beroepen met de SE methode werken om kennis te vergaren en te delen met elkaar.

In zomer 2019 volgde ik de fundamental en advanced cursussen Eye Movement Integration (EMI) bij Mw. R.Sangkasaad Taal.

De algemene, neurologische en psychosomatische fysiotherapie heb ik van 1985 tot 2010 zowel klinisch als poliklinisch in het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente toe kunnen passen bij o.a neurologische-, hart- en longpatiënten.

Van 2009 tot oktober 2022 ben ik werkzaam geweest in verschillende eerstelijns praktijken fysiotherapie. Hier heb ik de keuze gemaakt alleen nog psychosomatische behandelingen te doen en sinds 2010 vooral lichaamsgerichte traumatherapie volgens de Somatic Experiencing® methode.

Vanaf  10 oktober 2016 sta ik in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en ben ik gestart met mijn eigen praktijk Meermuidenshof.

Ik ben sinds 1985 samenwonend met Eugène. We hebben samen een zoon en een dochter. Mijn hobby’s zijn tuinieren, lezen, pianospelen/zingen, het maken van keramiek, wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen, huisdieren zoals 3 poezen, 4 ezels, 5 schapen en 3 kippen .

Waarom beoefen ik psychosomatische fysiotherapie
en Somatic Experiencing®?

 

Door mijn stage in het ziekenhuis kon ik al snel aan de slag als fysiotherapeute op onder andere de interne afdeling. Daar kwam ik veelvuldig in contact met, soms heel jonge, volwassenen met ernstige ziektes. Door dagelijkse training ontstond er snel een vertrouwensband met deze patiënten, die vaak op hun kamer moesten blijven in verband met besmettingsgevaar. Het bleek al snel dat de psychologische kennis en vaardigheden opgedaan binnen de opleiding fysiotherapie tekortschoten.

Drie jaar later op de chirurgie-afdeling begeleidde en behandelde ik veel dames na een borstamputatie. Ook hier was je als fysiotherapeut niet alleen aan het oefenen, maar ook betrokken bij hun proces. Toen ik hoorde van de opleiding psychosomatiek heb ik besloten om deze te gaan volgen om de psychologische kant van dit vak beter te leren kennen. Ook was het voor mij zinvol om nog beter mijn eigen grenzen te leren bewaken.

Op de neurologie-afdeling kwam deze opleiding ook regelmatig van pas bij patiënten met medisch onvoldoende verklaarde klachten, zoals pijn, beperkingen, tremoren, verkrampingen en verlammingen zonder aanwijsbare oorzaak (bijvoorbeeld FNS of  conversie ) Maar ook mensen die een beroerte kregen of MS, Parkinson, etc hebben te maken met verlies en beperkingen waarbij een empathische steunende revalidatie zeer belangrijk is.

Regelmatig hielp ik collegae op de longafdeling en poliklinisch zag ik veel de mensen op verwijzing van longartsen met de diagnose (verdenking) hyperventilatie. Het was erg dankbaar werk om ze met behulp van ademuitleg, -oefeningen en cognitieve interventies meestal klachtenvrij te krijgen. Soms werd ook de onderliggende oorzaak duidelijk maar vaak niet.

Deze poliklinische werkzaamheden had ik graag uitgebreid maar het ziekenhuis had andere plannen. Ik heb toen de stap gezet om in de eerste lijn te gaan werken en over te stappen naar particuliere ( 1e lijns-)fysiotherapiepraktijken.

Door een workshop van de vereniging voor psychosomatisch fysiotherapeuten (NFP)  kwam ik in contact met de methode Somatic Experiencing®. Na het lezen van het boek “de tijger ontwaakt” van grondlegger Peter Levine wist ik dat dit voor mij de behandelmethode is waarmee ik wilde werken om veel meer oorzakelijk te kunnen behandelen. Deze 3 jarige opleiding gaf veel nieuwe inzichten, oefeningen en verwondering. Opleiding, verplichte sessies en supervisie hebben me veel dichter bij gevoel en emoties gebracht en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik heb me vooral ook gerealiseerd hoe belangrijk veilig voelen is voor mijn cliënten.

Somatic Experiencing® wordt als methode door menig verschillend beroepsbeoefenaar toegepast. Als fysiotherapeuten binnen die groep zijn we nog met weinig. Juist het lichaamswerk ervaar ik als een enorme aanwinst om in te zetten in de Somatic Experiencing®, waardoor gebeurtenissen alsnog fysiek ,mentaal en emotioneel verwerkt kunnen worden. Eventueel kan ik EMI nog daarbij toepassen (EMI is een andere methode voor verwerking dan EMDR, beide komen vanuit de NLP maar bij de EMI werk je alleen met rustige oogbewegingen en het lichaam wordt er meer in betrokken). EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMI staat voor Eye Movement Integration.

 

Mindfulness is eveneens een mooie aanvulling. Klik op de blauwe balk op Behandelmethodes voor uitgebreide informatie hierover.

Door aan een traumaopstelling van een cliënt mee te werken als representant, werd ik me bewust van de mogelijkheid van systemisch werk (o.a ziekteopstelling/familieopstelling/traumaopstelling) als toegevoegde waarde naast de Somatic Experiencing®. Om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van o.a meergenerationeel trauma en symbiosetrauma heb ik me hier verder in verdiept door de 8 daagse cursus Basis Systemisch Werk te volgen in 2017.

In 2018 volgde ik de cursus Functionele Neurologische Stoornis (FNS) ofwel Conversiestoornis. Hierbij komt mijn jarenlange ervaring van klinische neurologie, psychosomatiek en traumatherapie goed van pas.  De cursus wordt gegeven door FysioLinks en is gericht op de fysiotherapeutische behandeling en revalidatie.  De oorzaak van FNS/Conversie kan o.a trauma zijn. Met behulp van Somatic Experiencing kunnen we onderzoeken of trauma een rol speelt in uw FNS- klachten en eventueel onderliggend trauma behandelen om te ondersteunen in het revalideren. In juli 2023 heb ik ter aanvulling de cursus Katalepsie-inductie en hypnose bij FNS, die werd gegeven door Dimence Alkura in Deventer, gevolgd en afgerond. Momenteel verdiep ik me in de boeken van Carla van Wensen omtrent niet afgeronde primaire reflexen. Door trauma op heel jonge leeftijd kunnen reflexen niet altijd goed afgerond worden waardoor afwijkende houdings- en bewegingspatronen ons kunnen belemmeren en klachten kunnen geven op latere leeftijd. Bij een van mijn huidige clienten verklaart dat mede haar pijnklachten waarvoor jaren geleden de diagnose Fybromalgie is gesteld, maar ondertussen een combinatie van FNS/niet afgeronde primaire reflexen/PTSS een betere diagnose is. In september 2024 ga ik een 3 daagse workshop bij Carla van Wensen volgen.

Psychosomatische fysiotherapie is direct toegankelijk maar bij de diagnose FNS wil ik graag meer informatie van de verwijzer, dus vraag bij FNS wel om een verwijzing voor psychosomatische fysiotherapie van uw neuroloog of andere verwijzer. Alle fysiotherapeuten die de FNS cursus hebben gedaan zijn vindbaar op de website www.stichtingfns.nl 

Voor informatie omtrent FNS zie ook http://www.neurosymptomen.org

logo boom transparant 1500

Privacy Policy ligt ter inzage in de praktijk