Praktijk Meermuidenshof is de werklocatie van Psychosomatisch fysiotherapeut/ Somatic Experiencing® Practitioner Margo Pen.

U kunt bij mij kennis maken met Psychosomatische fysiotherapie in combinatie met Somatic Experiencing®.

Adem- en ontspanningstherapie, EMI en Mindfulness behoren ook tot de mogelijkheden.

De onderstaande klachtenpatronen zijn vaak van psychische én lichamelijke aard. Alleen de psychologische kant ervan benaderen schiet vaak tekort. Psychosomatische fysiotherapie betrekt het lichaam meer in de behandeling dan de psychologie. Lichaamsgerichte traumatherapie Somatic Experiencing® is een zeer waardevolle extra 3-jarige opleiding die door maar een kleine groep psychosomatisch fysiotherapeuten in Nederland is gevolgd en binnen ons vakgebied kan worden gebruikt.

“Bij de methode Somatic Experiencing® nodig ik je uit om vanuit een niet oordelende nieuwsgierigheid je lichaam te ervaren”

Ik kan helpen als u (bijvoorbeeld) klachten heeft van:

Benauwdheid, te snel, oppervlakkig of onvoldoende diep kunnen doorademen of hyperventilatie.

Onbegrepen angsten, paniek of bekende angsten die u maar niet zelf kunt veranderen.

Spanningsklachten, brok in de keel, steken of druk op de borst, steen op de maag.

Het niet kunnen doorbreken van negatieve stress.

Slecht (in- of door-)slapen.

Depressie.

Overspanning of Burn-out.

Terugkerende gedachten over heftige gebeurtenissen of flashbacks.

Chronische pijn of onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK, ofwel ALK; aanhoudende lichamelijke klachten).

Functionele Neurologische Stoornis (FNS), ook wel Conversiestoornis genoemd, waarbij u wilt onderzoeken of onverwerkte gebeurtenissen(trauma) misschien een rol spelen.

Problemen met verwerking verlies of herhalende patronen van gevoelens van verdriet of boosheid, agressieve buien, trillen, klappertanden, schokken, etc.

Hyperventilatie is een veelvoorkomende psychosomatische klacht. Wilt u hierover meer informatie? Gaat u dan naar deze pagina.

Klik op behandelmethoden in de blauwe balk hierboven en lees de uitleg over:

  • Somatic Experiencing®
  • Psychosomatische fysiotherapie (o.a Adem- en Ontspanningstherapie, NLP, haptonomie/psychotonie, communicatieve massage, etc.)
  • Mindfulness

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend.  De behandeltijden zijn overdag, maar ook na 18.00 uur is  in overleg soms te plannen. De behandelduur kan naar eigen keuze  variëren van 60 minuten tot 75 minuten. Meestal is een frequentie van behandelen van 1x per week/ 2 weken gebruikelijk in deze therapie, maar bij acute spanningsklachten is 2x per week ook mogelijk.

Behandelingen alleen op afspraak. U kunt bellen voor een afspraak of via Whatsapp of SMS contact opnemen met 06-33897434. Ik heb momenteel geen wachtlijst.

Tijdens behandelingen neem ik geen telefoon op. Klikt u ook op Belangrijke informatie bovenaan deze pagina voor uitgebreide informatie over afspraken, vergoedingen en tarieven. Ik werk contractvrij. Vergoeding psychosomatische fysiotherapie is meestal gedeeltelijk mogelijk vanuit de aanvullende verzekering en dat betekent dat u zelf de vergoeding bij uw aanvullende zorgverzekering terug kan vragen. Psychosomatische fysiotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, u heeft dus een aanvullende verzekering fysiotherapie nodig om voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen. U kunt ook eerst uw verzekeraar bellen om te vragen wat u terugkrijgt van de kosten van de intake en behandeling psychosomatische fysiotherapie bij een contractvrije psychosomatische fysiotherapeut. Meestal is de informatie ook online  vindbaar in uw polis.

Email  sturen naar margo[at]praktijkmeermuidenshof.nl kan ook  (voeg i.p.v. [at] een @ toe voor het juiste adres).

Vanaf 1985 ben ik als gediplomeerd fysiotherapeute werkzaam geweest in loondienst in een groot algemeen ziekenhuis en verschillende praktijken.   Vanaf 2010 heb ik de keuze gemaakt om me volledig te richten op de behandeling en coaching van cliënten met psychosomatische klachten. Per 10-10-2016 ben ik ook als zelfstandige werkzaam in mijn eenmanszaak  praktijk Meermuidenshof. Vanaf september 2023 is de praktijk verhuisd van ons woonhuis naar de houten schuur naast het huis, waardoor de behandelkamer  ruimer is geworden.

Ik sta BIG-geregistreerd (wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) in het landelijke register onder nummer 09034686304. Psychosomatische fysiotherapie is een verbijzondering in de fysiotherapie en ik sta geregistreerd bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) in het Centraal Kwaliteits Register (CKR en vanaf 2020 in het KRF).  Naast de 3-jarige specialisatie psychosomatiek (1992) heb ik ook de 3-jarige opleiding Somatic Experiencing (SE) gevolgd en voltooid in 2013 als Somatic Experiencing® Practitioner. Vanaf de start van de opleiding in 2010 heb ik met de methode Somatic Experiencing gewerkt en het is nu niet meer weg te denken uit mijn behandeling. In 2013 heb ik ook de basiscursus EMDR gedaan, maar ik pas het niet meer toe (ik wil me alleen nog richten op lichaamsgerichte traumamethodes). In 2019 heb ik de cursus voor de methode Eye Movement Integration (EMI) gevolgd.

Als psychosomatische fysiotherapeut heb ik de mogelijkheid de methode Somatic Experiencing® toe te passen en is het voor u mogelijk om de factuur van de intake en de behandelingen binnen de aanvullende zorgverzekering te declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. Meestal krijgt u dan ongeveer de helft vergoed, maar check vooraf uw polis op aanvullende zorgverzekering psychosomatische fysiotherapie, contractvrije fysiotherapeut.  Het eigen risico wordt niet aangesproken bij vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Als gecertificeerd Somatic Experiencing Practitioner kunt u mij  tevens vinden op de website van de stichting Somatic Experiencing® Nederland (SEN), ondergebracht bij Bodymindopleidingen (www.bodymindopleidingen.nl) . Met ingang van 1 oktober 2022 ben ik niet meer werkzaam in Enschede.

Sinds 2017 neem ik  deel aan Netwerk Psychosomatiek Stedendriehoek. Het doel van dit netwerk is de psychosomatische fysiotherapie meer bekendheid te geven en onderlinge kennisuitwisseling /intervisie te bevorderen tussen psychosomatische fysiotherapeuten in de regio. Wat betreft Somatic Experiencing neem ik ook jaarlijks deel aan netwerkbijeenkomsten, supervisie en bijscholing.

Privacy Policy ligt ter inzage in de praktijk