Praktijk Meermuidenshof is de woon- en werklocatie van Psychosomatisch fysiotherapeute/ Somatic Experiencing® Practitioner Margo Pen.

U kunt bij mij kennis maken met Psychosomatische fysiotherapie in combinatie met Somatic Experiencing®.

Adem- en ontspanningstherapie, EMDR en Mindfulness behoren ook tot de mogelijkheden.

De onderstaande klachtenpatronen zijn vaak van psychische én lichamelijke aard. Alleen de psychologische kant ervan benaderen schiet vaak tekort. Psychosomatische fysiotherapie betrekt het lichaam veel meer in de behandeling dan de psychologie. Lichaamsgerichte traumatherapie Somatic Experiencing® is een zeer waardevolle extra 3-jarige opleiding die door maar een kleine groep psychosomatisch fysiotherapeuten in Nederland is gevolgd en binnen ons vakgebied kan worden gebruikt. In de zomer van 2019 volg ik de Eye Movement Integration (EMI) cursus.

“Bij de methode Somatic Experiencing® nodig ik je uit om vanuit een niet oordelende nieuwsgierigheid je lichaam te ervaren”

Ik kan helpen als u (bijvoorbeeld) klachten heeft van:

Benauwdheid, te snel, oppervlakkig of onvoldoende diep kunnen doorademen of hyperventilatie.

Onbegrepen angsten, paniek of bekende angsten die u maar niet zelf kunt veranderen.

Spanningsklachten, brok in de keel, steken of druk op de borst, steen op de maag.

Het niet kunnen doorbreken van negatieve stress.

Slecht (in- of door-)slapen.

Depressie.

Overspanning of Burn-out.

Terugkerende gedachten over heftige gebeurtenissen of flashbacks.

Chronische pijn of onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

Functionele neurologische stoornis ofwel Conversiestoornis

Problemen met verwerking verlies of herhalende patronen van gevoelens van verdriet of boosheid, agressieve buien, etc.

Klik op behandelmethoden in de blauwe balk hierboven en lees de uitleg over:

  • Somatic Experiencing® (en EMDR)
  • Psychosomatische fysiotherapie (o.a Adem- en Ontspanningstherapie, NLP, REBT, haptonomie/psychotonie, communicatieve massage, etc.)
  • Mindfulness

Hyperventilatie is een veelvoorkomende psychosomatische klacht. Wilt u hierover meer informatie? Gaat u dan naar deze pagina.

Vanaf 1985 ben ik als gediplomeerd fysiotherapeute werkzaam geweest in loondienst in een groot algemeen ziekenhuis en verschillende praktijken. Per 10-10-2016 ben ik ook als zelfstandige werkzaam in mijn eenmanszaak  praktijk Meermuidenshof.  Vanaf 2010 heb ik de keuze gemaakt om me volledig te richten op de behandeling en coaching van cliënten met psychosomatische klachten. Uitleg over psychosomatiek kunt u uitgebreid vinden op deze website. Ook mijn extra specialisatie lichaamsgerichte traumatherapie Somatic Experiencing® staat uitgebreid beschreven.

Mijn werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdagochtend. De behandeltijden zijn overdag, maar ook na 18.00 uur is  in overleg mogelijk. De behandelduur kan naar eigen keuze  variëren van 45 minuten tot 75 minuten. Meestal is een frequentie van behandelen van 1x per week/ 2 weken gebruikelijk in deze therapie, maar bij acute spanningsklachten is 2x per week ook mogelijk.

Behandelingen alleen op afspraak. U kunt bellen voor een afspraak of via Whatsapp of sms contact opnemen met 06-33897434. Email  sturen naar m.pen [at]kpnmail.nl  kan ook  (voeg i.p.v. [at] een @ toe voor het juiste adres).

Tijdens behandelingen neem ik geen telefoon op. Klikt u ook op Belangrijke informatie bovenaan deze pagina voor uitgebreide informatie over afspraken, vergoedingen en tarieven. Ik werk contractvrij. Vergoeding fysiotherapie is (deels) mogelijk vanuit de aanvullende verzekering en dat betekent dat u zelf de vergoeding bij uw zorgverzekering terug kan vragen.

Ik sta BIG-geregistreerd (wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) in het landelijke register. Psychosomatische fysiotherapie is een verbijzondering in de fysiotherapie en ik sta geregistreerd bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) in het Centraal Kwaliteits Register (CKR).  Naast de 3-jarige specialisatie psychosomatiek heb ik de 3-jarige opleiding Somatic Experiencing gevolgd en voltooid in 2013 als Somatic Experiencing® Practitioner. Vanaf de start van de opleiding in 2010 heb ik met de methode Somatic Experiencing gewerkt met veel resultaat. Het is nu niet meer weg te denken uit mijn behandeling. In 2013 heb ik eveneens de basiscursus EMDR gevolgd, waardoor deze methodes zelfs  te combineren zijn als dat zinvol is. Deze enorme toegevoegde waarde aan mijn behandeling als psychosomatisch fysiotherapeut heeft er mede toe geleid deze praktijk te starten in deze mooie omgeving waar ik een rustige en veilige ruimte kan bieden voor behandeling. Het toepassen van Somatic Experiencing® als methode binnen de psychosomatische fysiotherapie geeft de mogelijkheid de behandeling binnen de aanvullende zorgverzekering te declareren bij uw ziektekostenverzekeraar.

Als gecertificeerd Somatic Experience Practitioner kunt u mij  tevens vinden op de website www.traumahealing.nl van de stichting Somatic Experiencing® Nederland (SEN).  Vanuit mijn werk in Enschede nam ik reeds vanaf de oprichting deel aan de Netwerkgroep Psychosomatiek Twente (www.netwerkpsychosomatiektwente.nl) tot 2018. Sinds 2017 neem ik  deel aan Netwerk Psychosomatiek Stedendriehoek. Het doel van dit netwerk is de psychosomatische fysiotherapie meer bekendheid te geven in de regio en onderlinge kennisuitwisseling /intervisie tussen psychosomatische fysio- en oefentherapeuten.

Een voorbeeld

Stel, u heeft klachten aan uw schouder of nek. Deze klachten zijn hardnekkig, gaan niet over en zijn niet duidelijk te verklaren. Ook heeft u bijkomende klachten als vermoeidheid, slecht slapen en gejaagdheid. Uit onderzoek  van uw arts en fysiotherapeut blijkt dat het niet alleen een lichamelijke klacht betreft, maar ook een verstoring van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, en tussen spanning en ontspanning. De psychosomatisch fysiotherapeut kan u dan weer helpen in balans te komen. Naast fysiotherapie heb ik als Somatic Experiencing® Practitioner vaak de mogelijkheid ook de oorzaak van de klachten te achterhalen, waardoor herhaling van klachten (recidief) na herstel ook minder snel zal optreden.
logo boom transparant 1500

Privacy Policy ligt ter inzage in de praktijk